Fakta om fisk

Sei

Sei tilhører torskefamilien. Den kan bli opptil 120 cm lang og veie over 20 kg. Buken og sidene er sølvgrå, mens ryggen er mørkere.

Seien er i dag en populær sportsfisk og en av våre viktigste matfisker.

Tradisjonelt har sei blitt foredlet til såkalt gammelsei, som i dag forhandles som tradisjonsfisk.

 

Torsk

Torsk (Gadus morhua)

Torsk svømmer langs hele norskekysten, det sørlige Barentshavet, Nordsjøen og Skagerrak. Det finnes to arter: vandrende oseanisk torsk (eller norsk-arktisk torsk), også kalt skrei, og kysttorsk som er mer stedbunden. Fiskehavnet er forkortelse av tørrfisk (norrøn: turskr av turrrfiskr).

I Nord-Norge har vi tradisjon for å spise torsk i de måneder av året som har «r» i seg. Dette har sammenheng med at det ofte kan være vanskelig å skaffe torsk av god kvalitet om våren/sommeren.

Torsken kan bli opptil 150-200 cm lang og veie over 50 kg. Den har tre ryggfinner, to gattfinner og ei finne under munnen som minner litt om skjegg.

Fargen på fisken endrer seg etter hvor den bor. I havområder med mye alger får gjerne skinnet et rødskjær eller grønnskjær, mens fisk som lever over sandbunn gjerne blir blekgrå i fargen.

 

Kveite

Kveiter eller hellefisker (Hippoglossinae) er en gruppe fiskearter i flyndrefamilien. Navnet kveite er avledet av kvit, mens navnet hellefisk kommer av hellig. I Nord-Norge bruker vi kveite, mens navnet hellefisk brukes på Sør- og Østlandet.

De fleste kveiter er dypvannsfisker som lever på 300–2000 m dyp, hvor den livnærer seg av fisk og bunndyr. Yngre individer oppholder seg ofte grunnere. De er gode matfisker, og fisket, som er strengt regulert, har stor økonomisk betydning.

I vårt firma omsettes kun villfanget kveite. Spesielt i tiden mot jul er det høy hastighet i salget. Fredningstiden starter 20. desember og det fiskes helt frem til klokka 23.55 dagen før. Kveite smaker best når den har fått modne noen dager, ellers kan den lett bli tørr.

 

Besøksadresse:
Hulderveien 18
9016 Tromsø

Postadresse:
Postboks 87
9251 Tromsø